AKP hükümetinin görevlendirdiği memurlar, Alevi köylerini, cemevlerini dolaşarak dedeleri maaşa bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamaya tepki gösteren Pir Süleyman Deprem, “Alevi köyleri, cemevleri ve Alevi örgütleri ziyaret edilerek, Alevileri satın alma tarzında yapılan teklifler çok iğrenç, insanlık dışı bir uygulamadır” dedi. Deprem, Alevi kurumlarını asimilasyona karşı acilen çalıştay yapmaya çağırdı. 

Türkiye’de Alevi inancının ve ibadethanesinin hala devlet tarafından tanınmadığı bir süreç yaşanıyor. Alevi toplumunun; zorunlu din dersinin kaldırılması, cemevine ibadethane statüsü verilmesi, eşit yurttaşlığı içeren yeni bir anayasanın yapılması, Alevilere karşı işlenen nefret suçlarının açığa çıkarılması ve bu gibi nefret suçlarının önüne geçilmesi için gerekli hukuki tedbirlerin alınması, Alevilere karşı yapılmış olan kıyım, katliam ve asimilasyon uygulamalarıyla yüzleşilmesi, gerek kamu kaynaklarının ve gerekse kamu kadrolarının liyakat, adalet ve eşitlik ilkelerine göre dağılımının sağlanması gibi temel talepleri var. Ancak bu talepler hükümet tarafından yerine getirilmiyor, mahkeme kararları bile tanınmıyor.

Alevi toplumunun ve örgütlerinin taleplerini görmezden gelen AKP hükümeti, 9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 112 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı kurdu. Başkanlığın görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini bildirmek üzere başkan ve 11 üyeden oluşuyor. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı, aynı zamanda danışma kuruluna da başkanlık ediyor. Danışma kurulu üyeleri, hükümetin seçtiği kişilerden oluşuyor ve Cumhurbaşkanı tarafından 3 yıllığına seçiliyor.

Neredeyse tüm Alevi örgütleri, Alevi Diyaneti olarak adlandırdıkları Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı‘na ve üstelik de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulmasına büyük tepki gösterdiler.

İki yıldır yüzlerce cemevini dolaşarak liste tutan, Aleviliği bir inanç olarak görmeyen ve kültürel bir öğeye indirgeyen AKP hükümeti, şimdi ise bir ekip oluşturup Alevi köylerini, cemevlerini ve dernekleri dolaşarak maaşlı dedeler, elemanlar arıyor.

Aleviler ise, AKP iktidarının Alevileri, Alevi inancını kontrol altına almayı ve Alevileri bölmeyi hızlandıran bu çalışmalarına tepkileri yükseltiyor.

Sinemilli Ocağı Pirlerinden Pir Süleyman Deprem, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın maaşlı dedeler bulma arayışını ve Alevileri bölme girişimlerini PİRHA’ya değerlendirdi.

“ALEVİLERİ SATIN ALMAK İÇİN YAPILAN TEKLİFLER İĞRENÇ VE İNSANLIK DIŞI”

Pir Süleyman Deprem, “Özellikle Turizm ve Kültür Bakanlığı’na devredilerek yaratılan bir sahte Alevi örgütlenmesi var. Sistem ve iktidar üzerinden Alevi köyleri, cemevleri ve Alevi örgütleri ziyaret edilerek ‘size parasal olarak yardım yapalım, cemevi yapalım, şu hizmetleri görelim’ şeklindeki tekliflerle Alevileri satın almak tarzında çok iğrenç, insanlık dışı bir uygulama var” dedi.

“KİŞİ KENDİ İNANCINI KENDİ ÖZGÜR İRADESİYLE BELİRLER”

Kişinin inancını kendi özgür iradesiyle belirlediğini, hiçbir devletin, hiçbir iktidarın insanların inancımı belirleme hakkına ve haddine sahip olmadığını vurgulayan Süleyman Deprem, “Hiçbir canlı insan evladı doğduğunda ne Müslümandır, ne Hristiyan’dır, ne Yahudi’dir, ne de Alevidir. Bu hakkı elinden alma hiçbir devletin görevi değildir” şeklinde ifade etti.

“PİR SULTANIN İTLERİ BİLE HARAM LOKMA YEMEDİ”

“Pir Sultan’ın itleri bile haram lokma yemedi” diyen Deprem, şunları kaydetti:

“Biz şimdiye kadar hiçbir siyasi erke, hiçbir siyasi iktidara dayanmadan kendi kominal değerlerimiz üzerinden birlikteliği ve paylaşımı esas alan Aleviler olarak, bizi asimile etmeyi açıktan görev edinmiş iktidarın ‘cemevi yapalım, size şu hizmeti yapalım’ şeklindeki tekliflerini kabul etmeyiz. Hepsi tamamen tuzak ve tuzağa konulmuş peynirden başka bir şey değildir. Bunun içerisine malzeme olmuş, kendisini Alevi olarak tanıtmaya çalışan unsurları da çok iyi biliyoruz. Bunların hangi zeminden geldiklerini de biliyoruz. Zamanında devrimci mücadeleye hangi ihanetleri yaptıklarını da çok iyi biliyoruz. Dünün devrimcilerine ihanet eden unsurların bugün Alevilik içerisinde kalkıp Aleviliği sisteme pazarlamalarına asla müsaade etmeyeceğiz.”

“ALEVİLİK ADINA DEVLETLE İLİŞKİLENENLER BİR KEZ DAHA KENDİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ”

Özellikle 12 Eylül’den sonra Alevi köylerine cami yapılmaya başladığını hatırlatan Deprem, “Alevi köylerine cami yaptılar ama bu hiçbir şey ifade etmedi. Ben naçizane Aleviyim diyen dostların bu oyunu çok iyi görmelerini ve buna karşı birlikteliklerini korumalarını ve bu oyuna bilerek ya da bilmeyerek malzeme olan Alevi kökenli insanlarımızı da bir kez daha kendilerini tartmalarını, kendilerini değerlendirmelerini arz ediyorum” diye konuştu.

“DEVLETİN ASİMİLASYON HAMLESİNE KARŞI ACİLEN ÇALIŞTAY YAPILMALI”

Alevi kurumlarının bu tür çalışmaların önüne geçebilmesi için güçlü olmaları gerektiğini belirten Deprem, “Kâğıt üzerinde kurum olmak yetmiyor, örgüt olarak güç olmak gerekiyor. Bunun birinci kuralı, ortak inançsal değerlerin ilkesel olarak ortaya çıkarılıp bu ilkeler doğrultusunda ikrar temelli bir araya gelmeleri lazım. Acil olarak zaman kaybetmeden değerlerimize sahip çıkmak için örgüt ayrımı yapmadan bir çalıştay başlatmamız ve ortak meclisin oluşturulması lazım. Sistemin yok etme politikasına karşı hem dayanışmayı hem de ilkesel birlikteliğin önünü açmak gerekiyor. Böyle daha kolay ve zamana yayılmadan geliştirilecek bir proje olur. Herkes bulunduğu alanda buna müsaade etmediğini kararlı ve cesur bir şekilde dile getirmesi lazım. Bu çalışma içerisinde diğer köylerde irtibatı geliştirmesi lazım. Buna fırsat vermemeli” ifadelerini kullandı.

“PİRLER ÖNCÜLÜĞÜ BAŞLATMALI”

Pirlerin bu yolun önderleri olduğunun altını çizen Sinemilli Ocağı pirlerinde Süleyman Deprem, konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:

“Şu anda prim diyen canlarımızın, pirlik yapma gayretinde olan canlarımızın da bu işin öncülüğünü mutlaka başlatması gerekiyor, bu işe sahip çıkması gerekiyor.  Pirlik öyle dört köşe içerisinde oturup Alevilere Alevilik şudur budur, 2 semah 2 deyiş çalıp bitirmek değil. Mücadelenin her alanında talibinin başında olacak, başucunda olacak. Yolun girdiği tüm zorlukların karşısında önce pirin durması lazım.”

Cebrail ARSLAN/ANTALYA

Kaynak

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top